El campanar i el Tobies


Si un element arquitectònic, es representatiu del Vendrell, aquest és el campanar i al mateix nivell, l’Angel Tobies. La seva silueta, malgrat el creixement de la població, encara es l’estructura més visible del poble i s’albira pràcticament des de qualsevol punt.
Presideix l’església, la plaça vella i el cor del cas antic. Es testimoni d’innombrables actes públics i lúdics, sent protagonista molt especial els dies de la festa major, en tant en quant es fa l’acte de “l’encesa del campanar”. Es també refugi d’espècies protegides, com el falconet Xoriguer, que amb els seus xiscles omple
l’entorn els dies de primavera.


Al campanar hi a també el rellotge i les campanes, encara totalment operatius com ha estat al llarg de la
història. L’Angel Tobies mereix comentari a banda. Es una figura en forma d’àngel, força grossa, de bronze i culmina la coronació de la cúpula, tot fent de penell. La seva història (no objecte d’aquest recull) es ja patrimoni de la Vila i ha estat baixat a terra per a la seva reparació dos cops.
La silueta del campanar s’ha vist millorada recentment, gracies a la nova il·luminació de colors, que pot
ser modificada segons el dia i l’acte que es celebri.