ELS MEUS RACONS

He volgut fer una sèrie de galeries sobre aquells indrets que d’alguna forma han estat rellevants per a
mi, o que considero, son molt fotogènics o posseïdors d’uns valors naturals i paisatgístics de primer
nivell.

Aquí, cal fer esment de que les fotografies publicades a cada racó, especialment les de fauna, estan
fetes in situ i al mateix espai geogràfic i no s’aprofiten d’altres per omplir forats. Es un tema que per a
mi te un valor afegit, donat que algunes de les espècies no son fàcils de fotografiar i el més freqüent
és de fer-ne una única sèrie a una espècie i després aprofitar aquestes fotografies per omplir diferents
reportatges, que com ja he dit no és el cas.
Per això, aquestes galeries son fruit d’un treball extens i llarg, de moltes jornades en algun dels indrets
per poder captar els paisatges en diferents èpoques i alhora les espècies més representatives que allí hi
viuen.

Una altra característica d’aquest bloc, és que aquests racons son al quadrant Nordest de la Península
Ibèrica i per tant en un radi màxim de 300 km al voltant de la costa mediterrània, on visc.
Per últim, he procurat fer-ne d’algun lloc poc conegut, ja que la majoria, per qüestions obvies, son vox
populi.

A cada carpeta, hi ha una petita descripció i un mapa, per situar-ne el “Racó”, i alhora delimitar on
s’han fet les fotografies, ja que no es tracta d’espais geogràfics merament estipulats en tots els casos.